ანთროპოგენეზის პოლიგენეზი და მონოგენეზი

26/04/2021
By

125469133_3379741252121258_4094702518017020330_nპოლიგენეზი და მონოგენეზი თეისტური ევოლუციის ჭრილში.

მთელი ქმნილების ბიოქიმიის ერთობის შესახებ

ავტორი: იოანე კაზარიანი

(ბიბლიური ჰერმენევტიკული პერსპექტივა XIX საუკუნეში თეისტური ევოლუციის თვალსაზრისით)ღმერთს სურს, რომ ადამიანის გონებამ ყველაფერი გამოიკვლიოს და შეიცნოს

ტერტულიანე

 „ბუნების წესი თავად წესის ბუნებად იქცევა“ – პიტერ მუნცი

მეცნიერება, თავის განვითარებასა და სრულყოფილებისკენ მიდრეკილებასთან ერთად, განსაკუთრებით, გენეტიკისა და მოლეკულარული ბიოლოგიის კუთხით, ადამიანის ფიზიკური წარმოშობის ბიბლიურ ვარიანტს (წმინდა მამისეული ეგზეგეტიკიდან გამომდინარე) როგორც მონოგენეტიკურ ანთროპოგენეზს, რომელიც მეცნიერების ობიექტურ მონაცემებს არ შეესაბამება – სულ უფრო ეჭვქვეშ აყენებს. ევოლუცია, როგორც ბუნების განშლის პროცესი (ლათ. evolutio) ბუნების განვითარების პროცესია, რომელსაც არა მხოლოდ ადაპტაციების ფორმირება, ბუნებრივი გადარჩევა, სახეობების წარმოქმნა და განადგურება, ეკოსისტემისა და ბიოსფეროს ცვლილება, არამედ პოპულაციების გენეტიკური შემადგენლობის ცვლილება ახლავს თან. მეცნიერული მონაცემების კაცობრიობის პოლიგენეტიკურ წარმომავლობას მოწმობს, რაც კრეაციონისტულ წრეებში შეშფოთებას იწვევს. ეს პრობლემა მოგვარებადია, თუ ერთმანეთისგან განვასხვავებთ მეცნიერულ და ბიბლიურ ანთროპოგენეზს. ბიბლიური ანთროპოგენეზი, ჩვენი აზრით, ადამიანისა და ღმერთის სინერგიის განვითარების სულიერ-ისტორიულ ასპექტს აშუქებს, გვიჩვენებს ოჯახური წყვილის, როგორც წყაროსა და ორიენტაციის იდეალს, რომლისკენაც მორწმუნეები (და სრულიად კაცობრიობაც) უნდა ისწრაფოდნენ. ბიბლიურ ანთროპოგენეზს, მეცნიერულისგან განსხვავებით, სულ სხვა მიზნები აქვს, მათ შორის დიდი სხვაობაა. ბიბლიის მიზნობრივი წანამძღვრები, განსაკუთრებით, თუ მისი პირველი ორი თავის ტექსტების სიმბოლურ-პოეტურ ჟანრს გავითვალისწინებთ, ჩვენს ყურადღებას ადამიანის სულიერი განვითარებისკენ და შემოქმედისადმი მისი დამოკიდებულებისკენ აპყრობს. მეცნიერება კაცობრიობის განვითარების ფიზიკურ ასპექტს გვიჩვენებს, ის არ ეხება მეტაფიზიკას. მეცნიერება, როგორც დამკვირვებლური და ექსპერიმენტული საქმიანობა მეტაფიზიკური რეალობისადმი ინტერესს არ ავლენს, ეს არც შედის მის კომპეტენეციაში, რადგან მეტაფიზიკური არ ექვემდებარება დაკვირებასა და ექსპერიმენტებს. მეცნიერული თვალსაზრისით, მეტაფიზიკა ემპირიულობის ფარგლებს სცდება. ამგვარად, თუ ამ ორ მიდგომას ერთმანეთისგან განვასხვავებთ (იმის გათვალისწინებით, რაც ამ მოკლე შესავალში ვთქვით), ვფიქრობთ, ყველაფერი თავის ადგილას დადგება. ბიბლიის საკაცობრიო ისტორიაში ამა თუ იმ მოვლენების მეტაფიზიკური საფუძველი და მეცნიერული დაკვირვება ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ. ბიბლიაში არ არის მეცნიერული მონაცემები, მეცნიერება კი არ ერევა მეტაფიზიკაში, თუმცა მას სრული უფლება აქვს, გამოიკვლიოს ბუნება და დააფიქსიროს თავისი ობიექტური მონაცემები იქ, სადაც ბიბლიური მეტაფიზიკა შეხებაშია ფიზიკასთან. ზუსტად ამაზე გვსურს საუბარი.

Read more »

ეკლესია და Homo sapiens

01/04/2021
By

125522011_702564397044721_2757146221028471274_n

Homo-sapiens-ების პრეისტორიული საზოგადოება,
როგორც ეკლესიური თემის (ἐκκλησία) წინასახე

(ბიბლიური ჰერმენევტიკური პერსპექტივა XXI საუკუნეში
თეისტური ევოლუციის თვალსაზრისით)

ავტორი: იოანე კაზარიანი

ღვთისმეტყველება, რომელიც კაცობრიობის ბედსა და ისტორიის აზრს უპირველეს მნიშვნელობას ანიჭებს, გარდაუვალად შეხვდება იმ სამყაროს, რომელშიც რეალური ადამიანები ცხოვრობენდღევანდელი ღვთისმეტყველება მზად უნდა იყოს იმისათვის, რომ კაცობრიობა და კოსმოსიც თავის საგნად აქციოს; მან როგორც კაცობრიობის მისწრაფებანი, ისე მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევები უნდა მიიღოს მხედველობაში

დუმიტრუ სტანილოე

სტატიის დასაწყისშივე გვსურს მისი სათაურის დაზუსტება, რათა ეს თემა ჩვენთვის საჭირო მიმართულებით განვიხილოთ. ჩვენთვის საინტერესო თემა ეხება ეკლესიურ თემს, როგორც იმ მოვლენის სისავსის აღსრულებას (ეფეს. 1, 23), რომელიც იმთავითვე კაცთა, განსაკუთრებით კი ჰომო-საპიენსთა მოდგმის (მის ჩანასახოვან მდგომარეობაში) იმანენტური იყო, ანუ ერთად ცხოვრება, როგორც სოციალური ორგანიზების სახე. სიტყვა ἐκκλησία (ბერძნ. ეკლესია) არა მხოლოდ მიწიერ, არამედ ზეციურ პერსპექტივასაც მოიცავს, რადგან ეკლესია ღმერთ-კაცობრივი ორგანიზმია.

Read more »

დაცემული ბუნება და თერმოდინამიკა

07/03/2021
By

 

dc3e26e4-7d14-4666-8bd4-cd97779fdd26ავტორი: იოანე კაზარიანი

ნეოჰერმენევტიკული შეხედულება რომ. 8, 19-23-ზე თეისტური ევოლუციის ჭრილში.
(„დაცემული“ ბუნების საკითხი და თერმოდინამიკის მეორე კანონი)

 „რეალობის რაციონალური ბუნების რწმენისთვის ან ყოველშემთხვევაში მისი იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ადამიანის გონება წვდება, „რელიგიაზეუკეთეს ტერმინს ვერ გამოვნახავ. იქ, სადაც ეს გრძნობა არ არის, მეცნიერება უნაყოფო ემპირიად იქცევა

ალბერტ აინშტაინი

გონიერი ქმნილების საბოლოო მიზანი მისი ბუნების შესაძლებლობებს აღემატება

თომა აქვინელი

წინამდებარე სტატიაში, გვსურს, მკითხველს წმინდა პავლე მოციქულის ცნობილი სიტყვების (რომ. 8, 19-23) ალტერნატიული გაგება შევთავაზოთ. ეს სიტყვები ქმნილების ტანჯვისა და ხრწნისგან ღვთაებრივ განთავისუფლებას ეხება. ისმის კითხვა: რომელ ტანჯვასა და ხრწნაზეა საუბარი? როგორ უნდა გვესმოდეს ტანჯვა და ხრწნა: სულიერად თუ ხორციელად? ადამიანური ბუნების რომელ ტროპოსზეა საუბარი?

Read more »

ცნობიერების მეტაფიზიკა XXI საუკუნის გამოწვევების ფონზე

22/02/2021
By

(timeსტატიების ციკლიდან თეისტურ ევოლუციაზე)

ავტორი: იოანე კაზარიანი

„ცნობიერება ფიზიკური სამყაროს სურათში ვერ ჯდება“

როჯერ პენროუზი

თეისტური ევოლუციის საკითხისადმი მიძღვნილ ჩვენს წინა სტატიებში (1) ჩვენ ზოგიერთ ბიბლიურ ნეოჰერმენევტიკულ საკითხებს შევეხეთ და ამავე ასპექტში ანთროპოლოგიური საკითხიც განვიხილეთ. ჩვენ ვისაუბრეთ ადამიანის არსის უხილავ მხარეზე – გონიერ სულზე, ცნობიერებასა და თვითშეგნებაზე. ამავე საკითხებს ვეხებოდით ჩვენს ერთ-ერთ წინა ნაშრომში (2). ამ სტატიაში გვსურს, უფრო ღრმად შევეხოთ ადამიანის ცნობიერების საკითხს. რათქმაუნდა, ადამიანის ცნობიერების ონტოლოგიას ჩვენ ბოლომდე ვერ ამოვწურავთ (ეს საკითხი დღემდე რჩება გადაუწყვეტად). ჩვენ მხოლო ჩვენთვის საინტერესო თემაზე დავსვამთ აქცენტებს.

Read more »

თეოლოგთა, ანუ იმ ადამიანთა სამი კატეგორია, რომელნიც დგანან ღვთის შემეცნების გზაზე

deuscaritasestწმ. დიადოხოს ფოტიკელი (დაახ. 400-474), თავის უმნიშვნელოვანეს ნაშრომში „ასი გნოსტიკური თავი“ (რომელიც „ფილოკალიაშიც“ არის შესული) საუბრობს სულის მიერ ღმერთის შემეცნების გზაზე მდგარ გამოწვევებზე: „თავად მეცნიერების სიტყვა გვასწავლის, რომ როდესაც სული იწყებს ღვთის სიტყვასთან გაშინაურებას, მასზე შეტევას იწყებს ვნებათა სიმრავლე, განსაკუთრებით კი მრისხანება და სიძულვილი“. სწორედ ამ, ერთი შეხედვით უცნაურ პრეამბულაზე დაყრდნობით წმინდა მამა გამოყოფს თეოლოგიურ გნოზისს დაწაფებული, ანუ ღვთის შემეცნების გზაზე მდგომი სულის ძირითად, სამსაფეხურებრივ მდგომარეობას: Read more »

სურბ სარგისი, ერეტიკოსი თუ მართლმადიდებელი წმინდანი?

30/01/2021
By

church+calendarავტორი: იოანე კაზარიანი

 

წმინდა სარგისი (სომხ. սուրբ Սարգիս, ანუ — წმინდა სერგი), ან როგორც ჩვენშია მიღებული „სურბ სარგისი“ – სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე სათაყვანებელი წმინდანია. ადამიანი, რომლის ქრისტიანული მოწამეობრივი ღვაწლი სომხეთში ქრისტიანობის გავრცელების ადრეული პერიოდიდანვე იყო ცნობილი სომეხ ქრისტიანებში. წმ. სარგისი მიჩნეულია სომხეთის ადგილობრივი ეკლესიის მოწამედ, მისი სახელი არ გვხდება არცერთ ცნობილ მართლმადიდებლურ წმინდათა ცხოვრების აღწერაში, და არც კალენდრებში.

Read more »

ანგელოლოგია და ანთროპოლოგია

25/01/2021
By

ანგელოლოგია და ანთროპოლოგია: ანგელოზებისა და ადამიანების შექმნის საკითხის შედარებითი ანალიზი თეისტური ევოლუციის თვალსაზრისით

(ბიბლიური ჰერმენევტიკული პერსპექტივა XIX საუკუნეში თეისტური ევოლუციის თვალსაზრისით)

ავტორი: იოანე კაზარიანიtouchingthevoid4601

„ანგელოზი არის არსება გონისმიერი, მარადმოძრავი, თვითუფლებრივი, უსხეულო, ღვთისადმი მომსახურე, მადლით უკვდავების მიმღები ბუნებაში, რომლის არსების სახე და საზღვარი მხოლოდ შემოქმედმა უწყის. იგი ითქმის უსხეულოდ და უნივთოდ ოდენ ჩვენთან შედარებით, რადგან უდარებელია მხოლოდ ღმერთი და მხოლოდ ღვთაებაა ჭეშმარიტად უნივთო და უსხეულო, რის გამოც მასთან შედარებით ყოველივე განხშოებულია და ნივთიერი“

წმ. იოანე დამასკელი Read more »