გოჩა ბარნოვი

ბარნოვი

გოჩა ბარნოვი, თეოლოგიის დოქტორი  

განათლება:

1969-1979 – ხაშურის პირველი საჯარო სკოლა

1979-1988 – საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი

1996-1998 – თბილისის სასულიერო აკადემია

1998–2003–ათენის კაპოდისტრიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიური ფაკულტეტი

2003-2007–ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის თეოლოგიური ფაკულტეტის სამაგისტრო განყოფილება Master, სამაგისტრო თემა: „კირილე ალექსანდრიელის ანთროპოლოგია იოანეს სახარების კომენტარების მიხედვით“.

2007–2015–ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის თეოლოგიური ფაკულტეტის სადოქტორო განყოფილება, სადოქტორო თემა: „იპოლიტე რომაელის ესქატოლოგია“.

 

მუშაობის გამოცდილება:

1988–1994 – თბილისის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი „ეგრისი“

2012 წლიდან – თბილისის სასულიერო სემინარიის და აკადემიის პედაგოგი დოგმატურ ღვთისმეტყველებასა და კანონიკურ სამართალში

 

სამეცნიერო ხარისხი

თეოლოგიის მაგისტრი, Master (დაცვის თარიღი 17.10. 2007)

თეოლოგიის დოქტორი, PhD (დაცვის თარიღი 01. 07. 2015)

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:

 

ბოდბეს ინტერდისციპლინარული კონფერენცია (2014)

მომხსენებელი თემაზე: „საღვთო ევქარისტია, როგორც ეკლესიის იდენტურობა“

 

ფოთის საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია თემაზე: თავისუფლების იდეა ღვთისმეტყველებაში, ფილოსოფიასა და სოციალურ მეცნიერებაში

მომხსენებელი თემაზე: „ადამიანის თავისუფლება პატერიკულ ტრადიციაში“

 

თბილისის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის სასწავლებლის ინტერდისციპლინარული კონფერენცია (2015)

მომხსენებელი თემაზე: „ადამიანი ღვთის ხატისებრი და მსგავსებისებრი ქმნილება“

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ”ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული განმანათლებლობა: ტექსტები და კონტექსტები” (2016)

მომხსენებელი თემაზე: ”დოგმა და თეოლოღუმენა”

 

 

პედაგოგიური მოგვაწეობის სფერო:

 

დოგმატური ღვთისმეტყველება და საეკლესიო სამართალი

 

ენების ფლობა:

ქართული – მშობლიური

ახალი ბერძნული – სრულყოფილად

ძველი ბერძნული – კარგად

რუსული – სრულყოფილად

ინგლისური – საშუალოდ

 

გამოქვეყნებული საავტორო სტატიები:

 

  1. გოჩა ბარნოვი, „ღვთის ძის განკაცება წმინდა კირილე ალექსანდრიელის მიხედვით“, სტატია გამოქვეყნდა კვიპროსის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტრიმითუნტის სამიტროპოლიტოს ჟურნალში „წმინდა სპირიდონი“–Γκότσα Μπαρνόβι, «Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱού τοῦ Θεοῦ κατά τὸν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας», ἐν Ἅγιος Σπυρίδων, τευ. Γ΄, έτος Α΄, 2013, σσ. 81-86.
  2. გოჩა ბარნოვი, „ღმერთის შემეცნება გრიგოლ ღვთისმეტყველის მეორე თეოლოგიურ სიტყვაში“, სტატია გამოქვეყნდა კვიპროსის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტრიმითუნტის სამიტროპოლიტოს ჟურნალში „წმინდა სპირიდონი“–Γκότσα Μπαρνόβι, «Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ στόν Θεολογικόν Β΄ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου», ἐν Ἅγιος Σπυρίδων, τευ. Δ΄, έτος Β΄, 2014, σσ. 15-19.
  3. გოჩა ბარნოვი, „ნებელობა და განზრახულება“, სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალში „გული გონიერი“, № 12, გვ. 69-94.
  4. გოჩა ბარნოვი, „თაბორის ნათელი“ (პირველი ნაწილი), სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალში „გული გონიერი“, № 13, გვ. 79-97.
  5. გოჩა ბარნოვი, „სამი მღვდელმთავრის დღესასწაული“, სტატია გამოქვეყნდა კვიპროსის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტრიმითუნტის სამიტროპოლიტოს ჟურნალში „წმინდა სპირიდონი“–Γκότσα Μπαρνόβι, «Ἡ ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν», ἐν Ἅγιος Σπυρίδων, τευ. Δ΄, έτος Γ΄, 2015, σσ. 24-31.

 

გამოქვეყნებული თარგმანები:

 

  1. „შემეცნება და რწმენა“, იოანე ზიზიულასის, პერგამოს მიტროპოლიტის სტატიის თარგმანი, „გული გონიერი“, №6, გვ. 23–62.
  2. „ნიღბიდან პიროვნებამდე“,  იოანე ზიზიულასის, პერგამოს მიტროპოლიტის სტატიის თარგმანი, „გული გონიერი“, №7, გვ. 25–67.
  3. „თეოლოგია და ენა“, სტილიანოს პაპადოპულოსის, ათენის უნივერსიტეტის პროფესორის წიგნის სრული თარგმანი,  „გული გონიერი“, №8, გვ. 67–114; №9, გვ. 132–173; №10. გვ. 133–153; №11. გვ. 122–143.

 

Print Friendly

Comments are closed.