ეკლესია და თანამედროვეობა

შეუძლია თუ არა ქალს ყოველთვის შევიდეს ტაძარში

ავტორი: სერბეთის პატრიარქი პავლე

ჩვენი ბლოგის მკითხველთა თხოვნით და ამავდროულად საკითხისადმი დიდი ინტერესის გათვალისწინებით, ვაქვეყნებთ სერბეთის პატრიარქ პავლეს ცნობილ ნაშრომს

“შეუძლია თუ არა ქალს შევიდეს ტაძარში, დაესწროს ლოცვას, ემთხვიოს ჯვარ-ხატებს და ეზიაროს, როდესაც მას დედათა წესი აქვს?”

რომელიც ვფიქრობთ უფრო დაეხმარება ყოველ დაინტერესებულ პირს აღნიშნული საკითხის სიღმისეულად შესწავლაში.

Read more »