ანთროპული კოსმოლოგიური პრინციპი

წარმოგიდგენთ გადაცემას თემაზე “ანთროპული კოსმოლოგიური პრინციპი“, რომელიც ჩაიწერა საპატრიარქოს ტელევიზიის არხზე ერთსულოვნება.

გადაცემის წამყვანი პროფ. გია მაჩაბელი

სტუმრად მიწვეულია ასტროფიზიკოსი ზაზა ოსმანოვი

ანთროპული კოსმოლოგიური პრინციპი არის კონცეფცია, რომლის თანახმად, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (ფიზიკა-ასტროფიზიკა და ქიმია), იმისათვის, რომ სწორად ახსნან ბუნებაში მიმდინარე მოვლენები, აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდნენ სამყაროში ადამიანის არსებობას, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სამყაროს მიზერულ ნაწილს იკავებს. ეს კონცეფცია სავსებით ბუნებრივია რელიგიისთვის, თუმცა მეცნიერებაში მისი შემოყვანა და მით უმეტეს მისი სანდოობის ჩვენება უნდა მიანიშნებდეს მეცნიერებისა და რელიგიის საინტერესო კავშირზე. გადაცემაში აგრეთვე საუბარია იმ მეტად უცნაურ ფაქტზე, რომ ჩვენს სამყაროში ყველა ფიზიკური სიდიდე იმდენად ფაქიზადაა შერჩეული, რომ მათი უმნიშვნელოდ შეცვლა გამოიწვევდა სამყაროს ისეთ სახეცვლილებას, სადაც შეუძლებელი იქნებოდა სიცოცხლის და მით უმეტეს გონიერი არსებების გაჩენა და განვითარება. სამყარო მეტად კარგადაა აწყობილი და მომზადებული ადამიანის მასში შემოსვლისთვის.

ჩანაწერის საყურებლად გადადით შესაბამის ბმულებზე ქვემოთ

ნაწილი პირველი

ნაწილი მეორე

ნაწილი მესამე

Print Friendly

Comments are closed.