კალენდრული საკითხის შესახებ

ავტორი: ზაზა ოსმანოვი

ბოლო დროს გაჩნდა ძალიან საინტერესო ტენდენცია. თუ აქამდე კალენდრულ საკითხს საეკლესიო ტრადიციის და კანონიკის კონტექსტში წარმოგვიდგენდნენ, ახლა უკვე არის მცდელობა, რომ მეცნიერულად გაამართლონ იულიუსის კალენდრის გამოყენება იმ “მოტივით”, თითქოს ის უფრო ზუსტია ვიდრე გრიგორიუსის კალენდარი ან ე.წ. შესწორებული იულიუსის კალენდარი. საუბარი გვაქვს დეკანოზ ბიძინა გუნიას რამდენიმე ვრცელ სტატიასა თუ პუბლიკაციაზე, სადაც ავტორი ცდილობს კალენდრული საკითხი წარმოგვიდგინოს არა მარტო წმინდა წერილის; სჯულის კანონის დაწმინდა მამათა სწავლების ფონზე, არამედ აგრეთვე გვთავაზობს საკუთარი პოზიციის ასტრონომიულ “მოტივაციას”.

აქედან გამომდინარე საჭიროდ მიგვაჩნია აღნიშნული პრობლემის დეტალური განხილვა, სხვადასხვა კალენდრულ სისტემათა შედარება და ამ საკითხის პასქალური თვალსაზრისით კრიტიკული მიმოხილვა.

სრულად წაკითვა

Print Friendly

Comments are closed.